ПО СЛЕДИТЕ НА ЕТРУСКИТЕ – РОСЕЛЕ

Италия... Удивителна страна, заобиколена от три страни с море, криеща много легенди и пазеща много история.... Сега ще се опитам да ви пренеса много векове…